Stavebné povolenie – Ako na to?

stavebne povolenieVybavovačky a behanie po úradoch – kto by to nemal rád, že? Vaša cesta za vlastným domom však začína práve na stavebnom úrade… a všelijakých ďalších úradoch. A tak si teda zoberte deň voľna, auto, kopec trpezlivosti a dobrej nálady a môžete vyraziť!

Na úvod musím povedať, že aj tu platí „iný kraj – iný mrav“ a podmienky sa môžu mierne líšiť, ako sa aj líši povaha a ústretovosť konkrétnych pracovníkov na príslušných úradoch. Každopádne, najistejšie je zájsť vopred na váš príslušný stavebný úrad a opýtať sa, čo všetko požadujú k vydaniu stavebného povolenia.

No a potom postupovať podľa ich zoznamu.
V žiadosti o vydanie stavebného povolenia bude okrem základných osobných údajov potrebné uviesť:

 • druh, účel a miesto stavby (tieto údaje obsahuje projekt na stavebné povolenie)
 • predpokladaný termín dokončenia stavby
 • meno, priezvisko a adresu projektanta
 • údaj, či sa stavba realizuje dodávateľsky alebo svojpomocne.
 • zoznam účastníkov stavebného konania (teda majiteľov susedných pozemkov, ich mená a adresy)

Okrem toho budete potrebovať tieto dokumenty:

 • kompletná projektová dokumentácia; pokiaľ sv obci nie je kanalizácia, budete potrebovať aj dokumentáciu k žumpe. Čistička odpadových vôd dokonca potrebuje samostatné stavebné povolenie.
 • snímku z katastrálnej mapy , ktorú vydá katastrálny úrad (originál nesmie byť starší ako 3 mesiace) so zakreslením a okótovaním objektu projektantom,
 • v prípade, že stavbu realizujete svojpomocne, názov a adresa stavebného dozoru s fotokópiou oprávnenia
 • ak sa stavba bude realizovať dodávateľsky, názov a adresa dodávateľa stavby s fotokópiou oprávnenia na vykonávanie stavebnej činnosti
 • list vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace) na preukázanie vlastníckeho práva k pozemku určeného na výstavbu, alebo iný právny dokument oprávňujúci použiť pozemok na výstavbu
 • právoplatné územné rozhodnutie, resp. záväzné stanovisko pre umiestnenie stavby
 • zakreslené inžinierske siete v snímke z katastrálnej mapy
 • vyhlásenie stavebného dozoru alebo oprávnenie firmy (dodávateľa stavby) na vykonávanie stavebné činnosti
 • vyjadrenie vodární
 • vyjadrenie elektrární k projektovej dokumentácii
 • vyjadrenie plynární k projektovej dokumentácii
 • vyjadrenie dotknutých správcov sietí (napr. Slovenských telekomunikácií,)

Pokiaľ plánujete stavať na pozemku, ktorý nie je klasifikovaný ako stavebný pozemok, budete navyše potrebovať vyňatie z pôdneho fondu. Treba na to myslieť vopred, tiež to nejaký čas trvá.
Keď máte toto všetko prichystané, môžete to zaniesť na stavebný úrad. Ten má 30 dní na to, aby to skontroloval, oboznámil ostatných účastníkov a vydal rozhodnutie. Ak vám stavba súri a chcete ušetriť trochu času, môžete podpisy od susedov získať aj tak, že ich navštívite osobne a nebudete čakať, kým sa to vyrieši poštou.
Za ideálnych podmienok je pred vami akurát veľa návštev mnohých rozličných miest, samozrejme najčastejšie sú všetky na opačných koncoch mesta. V reálnom svete vás však môžu stretnúť aj iné problémy. Počnúc dlhými radmi, kvôli ktorým sa zdržíte a natiahnete si vybavovanie o nejaký ten deň navyše, cez nepríjemného úradníka, ktorý vám pokazí náladu, alebo odcestovaného suseda, kvôli ktorému sa vám o čosi oddiali správoplatnenie povolenia…

Vyzbrojte sa preto trpezlivosťou, nechajte si na to dostatok času a myslite na ten domček, ktorý si „za odmenu“ postavíte
Alebo je tu ešte plán B. Aj behanie po úradoch sa dnes dá delegovať. Ak nemáte čas, idete stavať vo väčšej vzdialenosti od vášho súčasného bydliska, alebo len jednoducho nemáte pevné nervy, môžete využiť služby ľudí, ktorí sa na tieto veci špecializujú a vybavia to zas vás.

Cena dosť výrazne kolíše medzi jednotlivými mestami i krajmi Slovenska, zvyčajne od 300€ vyššie. Výhodou však je práve ten fakt, že títo odborníci to robia často a už vedia ako na to, takže si môžete byť istí, že to bude všetko v poriadku.

No a samozrejme, ušetríte čas. My sme tieto vybavovačky zvládli celkom v pohode, bez nejakých väčších komplikácií.

A to isté prajem aj vám – jednoduché vybavovanie a bezproblémový priebeh stavby!

Podobné príspevky
Nie je tu žiaden podobný príspevok

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: