Stavba pivnice v montovaných domoch. Áno či nie?

Stavba pivnice v montovaných domoch

Ste vášnivá gurmánka, každoročne zavárate ovocie na kilá a potom neviete kam s fľašami? 

Ste remeselný nadšenec, ktorý sníva o vlastnej dielni? Možno by ste v dome radi mali  posilňovňu alebo dokonca malý priestor s barom, kam by ste mohli pozvať svojich priateľov na  biliard? Možností je neúrekom… 

pivnica v montovanom domeV minulosti bola pivnica pevnou a nenahraditeľnou súčasťou každého domu. V jej útrobách sa skrývali všetky hlavné „tepny“ domu ako bola kotolňa, sklad uhlia a dreva, komora na uskladnenie potravín, mäsa, ovocia a zeleniny. Jej multifunkčnosť podporovala tiež možnosť vhodného úkrytu v nepriaznivých časoch.

 

V súčasnosti s rapídnou zmenou životného štýlu sa účel samotných pivníc stráca. Doba preferuje rýchlu a ekonomickú výstavbu s odlišnými konštrukčnými dispozíciami ako tomu bolo v minulosti.

 

 

Kryté bazény, zimné záhrady, vysunuté terasy, integrované garáže sa stávajú bežnou súčasťou novostavieb, takže nám v mysli vyskakuje otázka –  potrebujeme vôbec pivničné priestory?

 

Ak ste majiteľom menšej parcely a každý milimeter miesta chcete efektívne využiť, pivnica môže byť práve pre vás tým príjemným riešením!

 

PREČO  POSTAVIŤ PIVNICU?

•  Získate plnohodnotný ďalší priestor (pozemok „navyše“ bez potreby prikupovať ďalší kus parcely).

•  K dispozícii budete mať priestor na voľné užitie – posilňovňa, bar, sklad zeleniny a ovocia, dielňa, garáž, úkryt, práčovňa, sušiareň, priestor na sklad kotla a ostatných prístrojov atď.

•  Šetríte celkové náklady na vetranie, vykurovanie a izoláciu domu.

•  Efektívne dispozične riešená a kvalitne vystavaná pivnica slúži ako ďalší izolačný prvok medzi zemou a prízemím domu.

•  Pivnica je výborný ochranca pred vlhkosťou a chladom.

•  Pivnicou získate veľké skladovacie priestory prakticky na čokoľvek (ak ste typ  „zhromažďovača“, toto je vaše vysnené miesto ☺ )

•  Uľahčuje priebeh niektorých stavebných prác (napr. vodovodné trúbky sa môžu viesť pozdĺž  pivnice).

•  Ak ste záhradkár pivnica je skvelým pomocníkom pri skladovaní ovocia a zeleniny, prípadne potravín (šetríte ďalšie miesto v chladničke) 2

•  Domy so vstavanými pivnicami majú vyššiu predajnú cenu (z dôvodu väčšej úžitkovej plochy).

•  Nemusíte ju vykurovať, nemrzne v nej a môžete si v nej dokonca urobiť aj krb.

•  Pivnica príjemne temperuje teploty v dome – v lete mierne chladí a v zime udržuje teplo.

 

PREČO NESTAVAŤ PIVNICU?  

•  Stavba pivnice predražuje, komplikuje a predlžuje celkovú stavbu domu cca o 10 až 20%.

•  Vysoké finančné a časové náklady na vstupný geologický prieskum a následné testovanie terénu.

•  Vysoké náklady na bagrovanie, odvoz a skladovanie zeminy.

•  Spodná stavba je po celý čas realizácie vystavená pôsobeniu spodnej vody (komplikácie s odčerpávaním vody, drenážou).

•  Vyššie náklady za výkopové práce.

•  Drahá hydroizolácia

•  Ak si chcete v pivnici vybudovať garáž, budete musieť počítať s problematickejším vjazdom na zošikmenej ploche hlavne v zimných mesiacoch a nepríjemný záchyt

dažďovej vody vo vchodovej časti garáže.

•  Hluk a smrad z pivnice môže prestupovať celým domom.

•  Hrozba zatopenia.

•  Vysoké náklady na dostatočne pevný a kvalitný nosný strop.

•  Ak chcete mať viacpodlažný dom, musíte rátať s dvoma schodišťami  – v samotnom dome a zvlášť do pivnice, čo tiež zvyšuje nákladovosť projektu.

 

NAČO SI DÁVAŤ POZOR PRI VÝSTAVBE PIVNICE? 

Kvalitný geologický prieskum terénu 

 

Ak chcete, aby výstavba vašej pivnice prebehla bez väčších problémov je nevyhnutné, aby ste si dali vypracovať precízny a detailný geologický posudok, v ktorom sa zisťuje výskyt podzemnej vody, kvalita spodnej pôdy a jej štruktúra, nosnosť a priepustnosť

základných vrstiev, výskyt a druhy hornín, kanalizačná štruktúru v okolí parcely a v neposlednom rade sa zmeria úroveň radónu v danej oblasti.

 

Tento dôležitý vstupný bod neradno prekračovať, nakoľko sa vám to môže v priebehu stavby vypomstiť vo forme dodatočných nákladov na nápravu škôd spôsobených nesprávnym alebo nedostatočným zmeraním. Plus si k tomu budete musieť pripočítať náklady na opätovný prieskum.

 

Na základe získaných informácií sa následne vypracuje odborný posudok s odporučeniami. Pri rozhodovaní o stavbe pivnice, by sa mal brať ohľad nielen na výsledky z prieskumu, ale i na samotné terénne podmienky, tvar a sklon pozemku (ak dom napr. stojí na skale, pivnica asi nie najefektívnejšie riešenie).

 

Tip: po získaní výsledkov z geologického prieskumu je najlepšie dať si vypracovať dve nákladové varianty projektu – s pivnicou a bez pivnice, aby ste videli, aký veľký je cenový rozdiel. Uľahčí vám to rozhodovanie.

 

Profesionálne realizovaná stavba 

 

Vzhľadom na citlivosť pivničných priestorov je nevyhnutné, aby výstavba obsahovala silné, pevné a nosné materiály spojené s kvalifikovanou profesionálnou prácou. Na stavbu pivnice je možné použiť štandardné materiály ako betón, ktorý je síce rýchly a menej riskantný, ale nie je veľmi vzhľadovo príjemný. A nehreje. Ak však chcete mať tzv. studenú pivnicu, betón je ideálny.

 

Ďalšou možnosťou je klasická tehla, ktorá v priestore síce pôsobí esteticky (hlavne vo vínnych pivniciach), ale musíte automaticky počítať s vyššou cenou. Tehla má výborné tepelno-izolačné schopnosti. Kompromisom medzi betónom a tehlami sú tzv. pórobetónové tvárnice, ktoré sa vyznačujú dobrými statickými a akustickými vlastnosťami.

 

Na podlahu pivnice môžete použiť klasickú dlažbu alebo môže byť aj hlinená či kamenná. Dôležité je, aby bola schopná čiastočne prepúšťať paru z podložia stavby. Váš dom potrebuje „dýchať“ aj cez suterén.

 

Strop pivnice je základným zaťažkávacím nosným elementom celého domu, preto je dobré byť obozretný pri výbere jeho tvaru (klasický plochý alebo oblý) a technike jeho výstavby. Pri vínnych pivniciach sú veľmi efektné drevené stropy, ale, bohužiaľ, ich životnosť je obmedzená.

 

Využitie dreva pri stavbe pivničných priestorov sa preto veľmi neodporúča. Vhodnosť jednotlivých  materiálov a technológií vždy najlepšie určí projektant.

 

Izolovať, izolovať, izolovať 

 

Jeden z najmarkantnejších bodov je správne navrhnutá izolácia pivničných priestorov. Úhlavný nepriateľ číslo jedna – spodná a vlastne akákoľvek voda, by mala byť vytesnená dômyselným izolačným systémom.

 

Pri výstavbe sa aplikuje horizontálna a vertikálna izolácia. Musia byť vzájomne vhodne prepojené, aby plnili svoje základné funkcie. Zatiaľ čo vodorovná izolácia chráni stúpaniu podzemnej vody zdola nahor, zvislá izolácia chráni pred externým vlhkom.

 

V súčasnosti spoločnosti ponúkajú komplexné systémové riešenia na izoláciu pivničných priestorov, takže sa všeobecne odporúča dať na rady profesionálov. V tomto prípade sa neoplatí šetriť a hazardovať. Ide prakticky o nosný priestor domu.

 

Vetráme 

 

Ak nie je vaším zámerom mať z pivnice saunu, je potrebné postarať sa o nejaký vhodný systém vetrania. Je dobré mať aspoň jeden vetrací kanálik, ktorý bude končiť nad terénom domu alebo pripojiť vetranie na komín. Keď budete mať dobré vetranie, bude to mať priaznivý vplyv na klímu celého domu – prípadné pachy z pivnice nebudú prestupovať stenami.

 

Osvetlenie 

 

Nie, asi si vskutku nikto neželá zažívať horory typu: idem dolu do pivnice a neviem, ani za boha, nájsť vypínač. S osvetlením v pivniciach to môže byť niekedy ošemetné. Rozmyslite si, aký účel využitia bude mať váš suterén – záleží na tom, pretože keď v nej hodláte tráviť dlhšie časové úseky, potrebujete silnejší svetelný systém a to ide ruka v ruke s vyššou réžiou za elektrické služby.

 

Podlaha suterénov je vždy cca 80 cm pod upraveným terénom, je tu nedostatok slnečného svetla a denného svetla vôbec. Tento problém čiastočne vyriešia svetlíky, alebo tvz. lightway (akési svetelné tunely). Do pivnice si, samozrejme, môžete namontovať aj okná, ale je treba rátať s možnými komplikáciami pri povodniach.

 

 

 A KOĽKO TO CELÉ BUDE STÁŤ?

Tak si držte gate – stavať dom s pivnicou vás príde plus-mínus cca od 3 902 EUR, resp. 196

EUR/m

 

Na fórach som sa dočítala, že podaktorým sa podarilo jednoduchú pivnicu postaviť aj za 7 803 EUR, ale sumy sa pohybovali do tých 19 507 EUR a viac. Dobre si teda rozmyslite, či vám ten priestor stojí za investíciu, nakoľko dodatočne sa suterén stavať už nedá.

 

Dúfam, že sa nám podarilo Vám týmto článkom osvetliť pár dôležitých faktov ohľadom výstavby pivničných priestorov. Nech sa už rozhodnete akokoľvek, hlavne nikdy nezabudnite, kde je vo vašej pivnici hlavný vypínač svetla! ☺

 

S pozdravom

Viktória Vargová

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: