Nízkoenergetický dom – Mýty a fakty, časť I.

nizkonakladovyAk sa niekto rozhodne postaviť svoj nový dom s využitím moderných montovaných technológii, niet pochýb, že sa zaujíma aj energetické vlastnosti takýchto domov. Ako vieme, medzi hlavné výhody montovaných domov patria úspora času a peňazí počas výstavby a úspora miesta a peňazí počas ich užívania. A práve úspora peňazí počas užívania vzniká v modernom dome na mieru vďaka vynikajúcim tepelnoizolačným vlastnostiam použitých technológii.

O energetickej náročnosti domov píše na našom internete veľa zdrojov a prispievateľov diskusných fór. Informácie sa často krát nezhodujú alebo dokonca si protirečia. Povieme si preto dnes základné informácie z problematiky. Takto sa pripravíme na nekritické tvrdenia rôznych výrobcov a staviteľov a budeme vedieť sami porovnať a usúdiť, nakoľko sú uvádzané informácie v zhode s realitou.

Vo všeobecnosti možno všetky domy rozdeliť do štyroch kategórii:

 1. nulové a plusové domy
 2. EPD – pasívne  domy (ročná tepelná spotreba menej ako 15 kWh/m2)
 3. NED – nízkoenergetické  domy (ročná tepelná spotreba menej ako 70 kWh/m2), tejto norme by podľa pravidiel EÚ mala zodpovedať každá novostavba
 4. ostatné

O takomto rozdelení sa dočítate prakticky všade. Málokto však dopĺňa aj poznámky, bez ktorých tieto čísla nemajú význam. V prvom rade si treba uvedomiť, že zloženie stien nie je zďaleka jediným faktorom tepelnej spotreby domu. Táto závisí aj od:

 • celkovej orientácie budovy na využitie tepelnej energie slnečného žiarenia
 • tvaru budovy
 • vnútorného dispozičného riešenia miestností
 • použitého presklenia
 • celkovej vzduchotesnosti
 • použitých materiálov v interiéri (využitie podláh a jadra na akumuláciu tepla)
 • použitia rekuperačnej jednotky, slnečných kolektorov, tepelného čerpadla
 • kvality prevedenia stavebných prvkov a detailov stavby.

Ďalej treba vedieť, že celkovú spotrebu energie v dome získame tak, že od tepelných ziskov (osoby v dome, varenie, kúpeľňa, slnečné žiarenia, atď.) odpočítame tepelné straty. Viac o tepelných stratách si povieme nabudúce. Napríklad použitím našich štandardných stien (to znamená nielen kvalitné zloženie, ale aj bezchybné osadenie) sa dostávame v modelových podmienkach do oblasti medzi 40 až 50 kWh/m2 ročnej spotreby energie na vykurovanie, a to aj bez nutnosti inštalovať dodatočné zariadenia a významne prispôsobovať tvar domu.

Prečo v modelových podmienkach? Pretože ten istý dom postavený v horskej doline so severnými vetrami má úplne iné vlastnosti ako ten istý dom postavený na záveternej južnej strane pahorku na nížine. Aké sú priemerné ročné teploty na pozemku? Koľko slnečných dní je na pozemku do roka? Ak niekto uvádza konkrétne hodnoty ročnej spotreby domu, ide vždy o zjednodušený (a väčšinou „výhodne“ skreslený) model v ideálnych podmienkach. Na niektorých pozemkoch pasívny dom postaviť ani vôbec nie je možné. Vyplýva to zo spolupôsobenia všetkých uvedených faktorov.

Preto sa dnes s Vami lúčim dôležitým posolstvom:

Aby sme o akomkoľvek konkrétnom dome mohli povedať, do ktorej kategórie energetickej náročnosti ho zaraďujeme, musí byť obývaný aspoň jeden rok (ideálne viac). Jeho energetickú náročnosť potom vypočítame na základe reálne nameraných dát z užívania. Všetko ostatné sú len dohady a modelové (viac či menej nepresné) výpočty.

S pozdravom,

Ing. P. Deák

PS: V prípade, ak vykurujete iným palivom, ako je elektrická energia, na prepočet môžete použiť nasledovný prevodník:

 • zemný plyn: 1 m3 = 9.5 kWh
 • čierne uhlie: 1 kg  = 6.0 kWh
 • hnedé uhlie: 1 kg  = 4.5 kWh
 • drevo : 1 kg  = 4.5 kWh
 • elektrická energia: 1 kWh = 1.0 kWh.