Ktorá z kombinácií alternatívneho vykurovania má najrýchlejšiu finančnú návratnosť?

ENERGETICKÁ ÚSPORNOSŤ –

Ktorá z kombinácií alternatívneho vykurovania má najrýchlejšiu finančnú návratnosť a prečo?

Vyjadrenie pána Ing. Arch. Malovca:
To závisí od toho, čo klient požaduje, aký objekt by to mal byť, či ide o bungalov, alebo o podkrovný objekt a každá tá technológia má svoje plusy aj mínusy. Napríklad, ak klient ide riešiť bungalov, ktorý má viac metrov štvorcových podlažnej plochy, a má tvar obdĺžnika, tak sa mu tam viac hodí iná technológia, napríklad elektrika alebo plyn alebo rekuperácia či tepelné čerpadlá, ako technológia, ktorá by sa hodila napríklad do poschodového domu, a teda aj návratnosť sa pohybuje inak čo sa týka ceny aj čo sa týka účelovosti využívania.

Tam to nie je vždy jednoznačné, či táto technológia je vo všeobecnosti najlepšia alebo je najefektívnejšia. Každá má svoje plusy, kde si už na konkrétnom príklade musíme nadstaviť systém a porovnať jednotlivé veci, napríklad, že v tomto prípade by bol najlepší plyn s nejakou kombináciou solárnych panelov, v inom prípade by sme sa možno dopracovali k inému riešeniu.

 

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: