Je výhodnejšie stavať jednopodlažný dom, alebo dom s 1 poschodím?

 

Z pohľadu efektivity na úspory je to vždy dom s podkrovím.

Čo sa týka energií, hlavný vplyv má tvar budovy a najlepšie je, čo sa týka strát a efektívnosti, ak má tvar gule. Najbližšie sa prirovnáva k tvaru gule kocka, takže hneď potom je ideálny tvar nejaký dvojpodlažný objekt, ktorý má pomer strán rovnaký, plus mínus A x B x C.

Na základe toho sa približuje k tomu viac podkrovie ako tie bungalovy, keďže bungalovy sa dosť rozťahujú do plochy, teplo stúpa hore a vlastne to zostatkové teplo, keďže ho už nemôžme inak využívať, je stratové. Ideálne je riešiť to buď schodiskom, alebo využitím vrchného podlažia, keďže teplo v tom podkrovnom objekte ide z prízemia hore, otepľuje nielen strop, ale stúpa hore aj cez galériu.

Nemusíme teda na vykurovanie vynakladať toľko energie, sú tam iné straty ako sú pri bungalove.
Čo sa týka ceny, keď zoberieme náklady pri realizácii, bungalov často vychádza lacnejšie. Keď si to zoberieme celkovo, je tam menej práce s celkovou realizáciou, strop je menej náročný, musí byť vlastne pochôdzny, strecha je tam zložitejšia.
Čo sa týka podkrovných priestorov, keby sme brali do úvahy dvojpodlažný dom s rovnou strechou, môžeme to posudzovať ako keby sme riešili dve podlažia nad sebou, a teda tá cena je vždy dvojnásobná. No z pohľadu tej efektivity celkového vykurovania, tých strát a dosiahnutia nejakých ideálnych či už ziskov, alebo toho rozdielu, a hlavne, aby sme sa dostali do tých energetických tried, pri bungalove je to náročnejšie.

Keby sme chceli z bungalovu urobiť pasívny dom, tak je to dosť náročné na tepelné izolácie a na technológie. K tým číslam by sme sa dostali skôr pri podkrovnom objekte.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: