Časť 15. Meranie 3M Domu termálnou kamerou

Na to, aby bol 3M Dom skutočne nízko-energetický/pasívny potrebuje precíznu izololáciu.

 V tejto časti video-seriálu skontrolujeme precíznym meraním 3M Dom v Piešťanoch.  Pri meraní sme použili termálnu kameru.

Termálna kamera slúži na určenie kritických miest, ktoré potrebujú väčšiu pozornosť.  Poďte  sa pozrieť ako dopadol v tomto meraní 3M Dom. 

S pozdravom Tím 3M Dom.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: