Ako sa vyhnúť rastu cien výstavby nízkoenergetického domu ?

Na rast cien v obchodoch sme si už v prostredí trhovej ekonomiky zvykli. Každý si z času na čas povzdychne a s nostalgiou zaspomína na „staré zlaté časy“, keď ešte liter benzínu bolo možné natankovať za 19 Sk/liter. Málo kto sa však pozastaví nad tým, ako neustále narastajúce ceny výrobných vstupov (akým sú napríklad aj pohonné hmoty) vplývajú na ceny poskytovateľov služieb a výrobcov, vrátane staviteľov nízkoenergetických domov. Poďme sa v skratke bližšie pozrieť na to, čo vplýva na cenu výstavby. Pre ilustráciu prikladám graf rastu cien v stavebníctve za posledné roky.

ZDROJ: výpočty Ing. P. Deák, dáta http://sco.svf.stuba.sk/usz/

V jednoduchosti môžeme faktory ovplyvňujúce konečnú cenu montovaného domu rozdeliť do dvoch skupín. V prvom rade je to celkový dopyt po výstavbe na trhu. V čase ekonomického boomu (do 2008) očakávajú ľudia ďalšie zlepšovanie svojej ekonomickej situácie a preto sa neboja uskutočňovať dlhodobé investície, kam môžeme zaradiť predovšetkým otázku bývania. Dopyt po bývaní ochladol spolu s príchodom hospodárskej krízy a rast cien v stavebníctve sa výrazne spomalil.

Mohlo by sa preto zdať, že sa netreba obávať významnejšieho rastu cien výstavby ani v nasledujúcich dvanástich mesiacoch. Pozrime sa však na druhú oblasť vplývajúcu na ceny realizácie, a tou sú zmeny cien vstupov stavebnej firmy, ktoré nezávisia od vývoja dopytu v stavebníctve. Sem patria najmä legislatívne zásahy s vplyvom na cenu práce a predovšetkým cena pohonných látok, benzínu a nafty.

Táto závisí od veľkého množstva premenných, ktoré sa navyše veľmi dynamicky a často razantne menia. Na cenu ropy vplývajú napríklad aktuálne prebiehajúce a hroziace vojnové konflikty a s tým súvisiace prekážky obchodu s ňou (napr. Iránska kríza), ale aj také udalosti, ako je havária ropného tankeru či ropnej plošiny, alebo dokonca počasie v USA počas hlavnej motoristickej sezóny. Jednoducho, predpokladať budúci vývoj v tejto oblasti je nemožné. Nedávna história nám poskytuje len jedno vodítko: ceny ropy rastú. Ekonomická veda tento stav označuje ako externý ponukový šok. Ceny ropy rastú a tak rastú ceny všetkého. Rastú ceny všetkých materiálov spotrebovávaných pri výstavbe, od skrutiek a hmoždiniek, cez nosné prvky až po obklady a sadrokartóny. A to bez ohľadu na aktuálny dopyt zákazníkov. Pozrime sa na Graf 2, kde vidieť, že rast ceny vstupov sa mierne prejavil na zvýšenom tempe rastu cien už v minulom roku.

ZDROJ: výpočty Ing. P. Deák, dáta http://sco.svf.stuba.sk/usz/

No a aká bude situácia v najbližšom roku? Štatistické údaje budú k dispozícii až začiatkom roku 2013, použijem preto poznatky z našej praxe. Aktuálne nám rastú nákupné ceny od dodávateľov „na všetkých frontoch“. Ako príklad uvádzam minerálnu vlnu, ktorej nákupná cena sa zvýšila o cca 15% a sadrokartón, cca 10%. Keď si uvedomíme, že ekonomika vykazuje znaky pomalého postupného zotavovania, môžeme očakávať aj postupný nárast dopytu po výstavbe a tým aj dodatočný tlak na rast cien výstavby.

Ako sa poistiť teraz a stavať budúci rok za tohtoročnú cenu?

Plánujete výstavbu na budúci rok a obávate sa nárastu cien v budúcom roku? Radi by ste si poistili cenu už tento rok a vyhli sa tak navýšeniu nákladov o 5 až 10%? Tak ako je našim každoročným dobrým zvykom, aj tento rok ponúkame našim zákazníkom možnosť zafixovať cenu výstavby v budúcom roku na tohtoročnej úrovni.

Chcete sa aj Vy dozvedieť, ako Vám dokážeme postaviť nízkoenergetický montovaný dom budúci rok za ceny platné dnes? Neváhajte nás kontaktovať a radi Vám poskytneme návod a poradenstvo zdarma.

Kontaktujte nás tu:

[contact-form-7 id=“827″ title=“Contact form 1″]

S pozdravom,

Ing. P. Deák

 

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: